Phòng Bảo vệ Văn phòng Bộ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

08/12/2014
Phòng Bảo vệ Văn phòng Bộ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong năm 2014, Phòng Bảo vệ đã tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai các quy định về bảo vệ cơ quan, phòng cháy và chữa cháy, công tác an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ, công tác tiếp công dân. Đặc biệt, Phòng cũng đã tích cực tham gia nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các quy định về văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm 2014, các lĩnh vực công tác của Phòng đã được thực hiện đầy đủ, từng bước đi vào chiều sâu, nền nếp. Với những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa đó, Phòng Bảo vệ đã góp phần bé nhỏ của mình hỗ trợ, phục vụ việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Tư pháp.

Ngày 06 tháng 12 năm 2014, tập thể cán bộ, nhân viên của Phòng đã tổng kết công tác năm 2014 và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ, nhân viên của Phòng đã xúc động nghe hướng dẫn viên của Ban Quản lý Lăng giới thiệu về nếp sống sinh hoạt giản dị, tiết kiệm của Bác, được nghe lại những lời dạy của Bác về “đạo đức cách mạng có được không phải là do từ trên trời mà xuống mà phải do mỗi cán bộ tự trau dồi, rèn luyện hàng ngày”, được xem những thước phim về những ngày cuối của Bác. Qua buổi sinh hoạt chính trị, mỗi cán bộ nhân viên của Phòng thấy thấm thía hơn, nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa công việc hàng ngày, tự hào hơn về những đóng góp thầm lặng của công việc đó. Thực hiện Di chúc của Bác, tập thể cán bộ của Phòng hứa với Bác sẽ tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao để xứng đáng với những lời dạy của Bác./.

Văn phòng Bộ Tư pháp, ảnh CNTT   

   


Ảnh Cục Công nghệ Thông tin