Công văn của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc lùi thời gian tổ chức Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

22/12/2014
Ngày 18 tháng 12 năm 2014, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 286-CV/ĐU về việc tổ chức buổi Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thời gian là 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h15 ngày 25/12/2014 (Thứ Năm).
 

Do lý do sắp xếp lại lịch công tác, Đảng ủy Bộ Tư pháp xin thông báo lại thời gian tổ chức buổi Tọa đàm như sau:

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h15 ngày 26/12/2014 (Thứ Sáu).

Đảng ủy Bộ Tư pháp xin trân trọng thông báo./.