Công văn tham dự Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

25/12/2014
Thực hiện Kế hoạch số 273-KH/ĐU ngày 20/11/2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và một số hoạt động tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

1. Thời gian:  từ 13h45-16h30 ngày 27/12/2014 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường Đa năng - Nhà N6 - Trụ sở Bộ Tư pháp

3. Thành phần Hội nghị:

* Chủ trì: Đồng chí Đinh Trung Tụng- Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp

* Khách mời:

- Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;

- Lãnh đạo Đoàn Khối;

- Lãnh đạo Bộ.

* Thành phần triệu tập:

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp;

- Đại diện các Ban Tổ chức, Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ;

- Đại diện Đảng uỷ các đảng bộ cơ sở;

- Đại diện Chi uỷ các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở;

- Các đồng chí Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Ban Nữ công thuộc Bộ.

Để buổi Tọa đàm đạt kết quả, Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị Đảng ủy các Đảng bộ cơ sở, Chi ủy các chi bộ, các đồng chí trong thành phần nêu trên tham dự đúng giờ và tham gia phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Công văn này thay thế Công văn số 286-CV/ĐU ngày 18 tháng 12 năm 2014 và Công văn số 288-CV/ĐU ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc triệu tập dự Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”./.