Tập huấn chuyên sâu về cung cấp thông tin cho CBCCVC các cơ quan địa phương ở khu vực miền Trung

08/08/2018
Tập huấn chuyên sâu về cung cấp thông tin cho CBCCVC các cơ quan địa phương ở khu vực miền Trung
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ), tiếp nối thành công hai hội nghị tập huấn chuyên sâu về việc cung cấp thong tin cho cán bộ, công chức viên chức của bộ, ngành, các cơ quant rung ương và các cơ quan địa phương ở khu vực miền Trung, ngày 7/8/2018, tại Quảng Ninh, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về việc cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan địa phương ở khu vực miền Trung.

Hội nghị do bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và đại diện các cơ quan địa phương ở khu vực miền Trung. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Hạnh nhấn mạnh, ngày 01/7/2018, Luật tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin đã chính thức có hiệu lực. Hiện nay, các địa phương cũng đã và đang nghiêm túc, tuân thủ các quy định tại các văn bản này và vẫn đang tích cực hoàn thiện hơn nữa công tác chuẩn bị để sẵn sàng cung cấp thông tin cho công dân theo quy định của pháp luật. Với buổi tập huấn chuyên sâu này, Bà Hạnh mong muốn sẽ giới thiệu đầy đủ nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, đồng thời, trao đổi những vấn đề vướng mắc trong quá trình tìm hiểu và chuẩn bị các điều kiện của các cơ quan để thực hiện Luật.
Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Thoa giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin và đặc biệt lưu ý những vấn đề quan trọng khi triển khai, áp dụng luật như: phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin; thông tin phải được công khai; các trường hợp cung cấp thông tin cho công dân theo yêu cầu…
Hội nghị cũng nghe Bà Hạnh giới thiệu các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật như: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, trong đó, nhấn mạnh đến các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin. Đây cũng là những nội dung quan trọng mà cán bộ, công chức cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin cần nắm vững khi thực hiện cung cấp thông tin cho công dân.
Đồng thời, Bà Hạnh cũng giới thiệu nội dung cơ bản của Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo bà Hạnh không thể ban hành Quy chế mẫu cho các cơ quan vì đặc thù của mỗi cơ quan khác nhau. Các cơ quan tại địa phương có thể nghiên cứu, tham khảo nội dung của Quy chế của Bộ Tư pháp trong quá trình, xây dựng ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của cơ quan mình.
            Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều cho rằng nội dung buổi tập huấn rất hữu ích, đặc biệt là đối trong bối cảnh các địa phương đang tập trung cao độ triển khai các quy định của Luật tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có hiệu lực. Sau đó, Bà Nguyễn Thị Hạnh và Bà Nguyễn Thị Kim Thoa cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi của các đại biểu tham dự Hội nghị, các câu hỏi tập trung vào một số vấn đề trong quá trình chuẩn bị triển khai thi hành Luật của các bộ, ngành như việc xây dựng Danh mục thông tin phải công khai, việc xây dựng Quy chế cung cấp thông tin…
Kết thúc Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hạnh đánh giá Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự, đạt được mục tiêu của Hội nghị tập huấn chuyên sâu. Bà Hạnh cũng cho biết, hiện nay, Bộ Tư pháp đã nhận được Báo cáo triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của nhiều địa phương, trong đó, các địa phương đã chủ động tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung của Luật; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực thi các quy định của Luật. Thông qua Hội nghị, Bà Hạnh mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tiếp tục chia sẻ các thông tin tại Hội nghị tới các cán bộ, công chức, phụ trách công tác cung cấp thông tin tại cơ quan mình; góp phần tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện các quy định của Luật tiếp cận thong tin và nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho người dân./.

                                                                        Vụ PL hình sự - hành chính