Việt Nam - Hàn Quốc: Tọa đàm công tác quản lý và xây dựng văn bản pháp luật

Việt Nam - Hàn Quốc: Tọa đàm công tác quản lý và xây dựng văn bản pháp luật

Chiều 31/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Lập pháp Hàn Quốc Je Jeong Boo đã cùng chủ trì tọa đàm quản lý và xây dựng văn bản pháp luật nhằm chia sẻ kinh nghiệm của hai nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ cùng tham dự tọa đàm.

Tọa đàm tập trung vào giới thiệu quy trình xây dựng pháp luật và quản lý thông tin về pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc. Đại diện Bộ Lập pháp cho biết hiện nay Hàn Quốc có hơn 4500 văn bản pháp luật của các cơ quan Trung ương. Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm tới việc cung cấp thông tin pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác tới người dân thông qua việc quản lý có hệ thống, tổng hợp. Như vậy sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch của hệ thống pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và phù hợp với những thay đổi về hoàn cảnh cung cấp thông tin hiện nay.
Thời gian vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã chú trọng sử dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả thông tin pháp luật, cụ thể là xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của quá trình lập pháp (hệ thống hỗ trợ lập pháp của Chính phủ) và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ toàn dân (hệ thống thông tin pháp luật quốc gia; hệ thống thông tin pháp luật đời sống; hệ thống thông tin pháp luật quốc tế). Bộ Lập pháp Hàn Quốc cũng đã có nhiều nỗ lực và đạt một số thành công trong việc cung cấp thông tin pháp luật cần thiết, theo nhu cầu và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau; đồng thời thúc đẩy trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực lập pháp nhằm chia sẻ cơ sở hạ tầng pháp chế.
Ấn tượng với sự minh bạch của hệ thống pháp luật Hàn Quốc cũng như vai trò quan trọng của Bộ Lập pháp Hàn Quốc trong việc xây dựng và phổ biến thông tin pháp luật, các chuyên gia Việt Nam đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này.  Đại diện Bộ Lập pháp Hàn Quốc đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao tính minh bạch trong quá trình xây dựng pháp luật, đảm bảo quyền được biết của người dân và cho rằng việc sớm xây dựng một hệ thống thông tin về văn bản pháp luật hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tế sẽ là bước đi đúng đắn của Việt Nam trong thời gian tới.
Trước đó, tại buổi tiếp xã giao Bộ trưởng Je Jeong Boo và đoàn cán bộ Bộ Lập pháp Hàn Quốc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những điểm mới trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Hai Bộ trưởng đã đánh giá lại kết quả hợp tác của hai bên trong thời gian qua và trao đổi các phương hướng hợp đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ đã ký năm 2012.
Trước mắt, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Lập pháp Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác các năm  2015-2016, đồng thời phối hợp xây dựng Chương trình hợp tác các năm tiếp theo đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, phù hợp với nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên cũng như điều kiện kinh phí, nguồn nhân lực của hai bên.