Ký kết Thỏa thuận hành chính về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Ký kết Thỏa thuận hành chính về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Sáng 6/9, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier đã ký kết Thỏa thuận hành chính về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp.

Thỏa thuận hành chính này sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn, đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp hai nước.
Để đạt được mục đích của Thỏa thuận này, các Bên cam kết rằng quan hệ hợp tác có thể được tiến hành dưới các hình thức: Trao đổi và chia sẻ thực tiễn và kinh nghiệm; Tổ chức các đoàn công tác, khảo sát cho các chuyên gia Pháp sang Việt Nam và chuyên gia Việt Nam sang Pháp; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc các diễn đàn về các chủ đề mà hai Bên cùng quan tâm; Kết nghĩa giữa các thiết chế tư pháp của hai nước, tập trung vào các chủ đề nói trên; Cùng tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế; Các hoạt động đào tạo.
Hai Bên tin tưởng rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp sẽ trở thành nền tảng cơ bản và là động lực để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai nước cùng quan tâm.