Việt Nam – Pháp: Ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Việt Nam – Pháp: Ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande từ ngày 5-7/9/2016, được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, chiều 5/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier đã ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2017 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp. Ngay sau đó, Bộ trưởng Lê Thành Long đã cùng Chủ tịch Hội đồng Công chứng tối cao Pháp Pierre-Luc Vogel ký kết Chương trình hợp tác năm 2016 giữa hai bên.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2017, Bộ Tư pháp hai nước sẽ tiến hành các hoạt động khảo sát, hội thảo, tọa đàm thông qua cầu truyền hình khi cần, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các chủ đề: Thi hành pháp luật; Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường tiếp cận pháp luật và công lý; Trao đổi kinh nghiệm; Tư pháp vị thành niên.
Hai bên thống nhất trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm về thực thi các điều ước quốc tế mà Pháp và Việt Nam cùng là thành viên,  đặc biệt là Hiệp định Tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp ngày 24/02/1999.
Theo Chương trình hợp tác năm 2016,  Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cam kết hỗ trợ Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về công chứng, đặc biệt trong quá trình thực hiện Luật công chứng năm 2014 và triển khai thực hiện Bộ quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; Hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực công chứng, pháp luật về giao dịch bảo đảm, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về giao dịch bất động sản…
Nhằm phát huy hiệu quả các hoạt động được tiến hành nhằm thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kết nghĩa công chứng giữa một số địa phương của Việt Nam và Pháp, Bộ  Tư pháp và Hội đồng Công chứng tối cao thống nhất tiếp tục triển khai hoạt động này. Xúc tiến việc kết nghĩa công chứng giữa tỉnh Thái Nguyên và một địa phương của Pháp; đánh giá nhu cầu kết nghĩa công chứng của các địa phương khác của hai nước để chuẩn bị cho việc kết nghĩa…
Trước đó, tại buổi tiếp xã giao Chủ tịch Hội đồng Công chứng tối cao Pháp Pierre-Luc Vogel, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao sự hỗ trợ của Hội đồng Công chứng tối cao Pháp đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng pháp luật nói chung, lĩnh vực công chứng nói riêng. Bộ Tư pháp Việt Nam hy vọng trong thời gian tới hai bên sẽ có những hoạt động hợp tác thiết thực, trong đó chú trọng tới xử lý các vấn đề thực tiễn của mỗi nước.
Vui mừng với những chuyển biến của nghề công chứng ở Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng Công chứng tối cao Pháp Pierre-Luc Vogel hy vọng quan hệ hợp tác giữa bên sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa. Chủ tịch cũng đánh giá cao việc Việt Nam gia nhập Liên minh Công chứng quốc tế và tin tưởng Việt Nam sẽ có đóng góp tích cực cho tổ chức này.