Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp Việt Nam bắt đầu khóa học về pháp luật đăng ký tài sản tại Nhật Bản

Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp Việt Nam bắt đầu khóa học về pháp luật đăng ký tài sản tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) năm 2016, Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng dẫn đầu đã đến Nhật Bản vào ngày 4/9/2016 và bắt đầu khóa học về pháp luật đăng ký tài sản từ ngày 5/9/2016. Tham gia Đoàn khảo sát có đại diện Vụ Pháp luật của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, đại diện Cục Đăng ký đất đai thuôc Tổng Cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp bao gồm: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Ngày làm việc đầu tiên tại Bộ Tư pháp Nhật Bản, Đoàn khảo sát đã có buổi gặp và chào xã giao ông Moriyama Masahito - Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, ông Tatsuya Sakuma - Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo, ông Hideki Ogawa - Vụ trưởng Vụ các vấn đề pháp luật dân sự thuộc Bộ Tư pháp.  Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã thay mặt Bộ Tư pháp Việt Nam đã bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp trong hai nhiều thập kỷ qua với nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thứ trưởng cũng ghi nhận và trân trọng những đóng góp tích cực và hiệu quả của Bộ Tư pháp Nhật Bản trong việc hỗ trợ Bộ Tư pháp Việt Nam triển khai các hoạt động  hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng pháp luật với các đạo luật quan trọng như Bộ luật dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Bồi thường Nhà nước...; đồng thời Thứ trưởng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp Nhật Bản đối với Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động tiếp theo của dự án “Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020”.

Cũng ngay trong ngày 5/9, Đoàn khảo sát đã nghe ông Onishi Hiromichi - Giảng viên tư pháp của Phòng hợp tác quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu đào tạo Bộ Tư pháp Nhật Bản giới thiệu khái quát về chế độ pháp luật về đăng ký hoặc đăng lục bất động sản, động sản tại Nhật Bản làm cơ sở dẫn đề cho khóa học tìm hiểu pháp luật đăng ký tài sản sẽ diễn ra trong những ngày tiếp theo từ ngày 5/9 đến 16/9/2016. Những nội dung, kiến thức thu được từ khóa học này sẽ là cơ sở quan trọng giúp Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đưa dự án Luật Đăng ký tài sản vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội năm 2017.