Hợp tác quốc tế là hoạt động chung của Bộ, ngành

Hợp tác quốc tế là hoạt động chung của Bộ, ngành

Chiều 8/8, Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo nhiều đơn vị đã cùng tham dự buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về công tác hợp tác quốc tế.

Đánh giá chung trong 7 tháng đầu năm 2016, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Đặng Hoàng Oanh cho biết Vụ đã triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra. Công tác xây dựng văn bản, đề án đã được tập trung thực hiện, bảo đảm hoàn hành các văn ban theo tiến độ được giao. Việc quản lý, điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật được tăng cường, quán triệt theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành. Kế hoạch hoạt động đối ngoại bám sát các định hướng đối ngoại, theo các văn kiện hợp tác đã ký kết và điều chỉnh kịp thời theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại và hoạt động của các chương trình, dự án đã được đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, cắt giảm thủ tục, giấy tờ cho các đơn vị thuộc Bộ và tạo thuận lợi cho cho Vụ Hợp tác quốc tế trong quản lý.
Quan hệ hợp tác của Bộ Tư pháp với các đối tác đa phương và song phương tiếp tục được duy trì và phát triển theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói chung. Công tác vận động, thu hút nguồn viện trợ của các đối tác nước ngoài được tăng cường. Trong bối cảnh ODA giảm nhưng Vụ vẫn tiếp tục đàm phán thành công được các khoản viện trợ mới. Công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ mới được giao nhưng đã được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổng hợp, hành chính của Vụ tiếp tục được duy trì nề nếp...
Chia sẻ những khó khăn trong hoạt động quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp đều đánh giá cao những kết quả mà Vụ Hợp tác quốc tế đạt được. Đồng thời, các đơn vị mong muốn Vụ làm tốt hơn nữa vai trò điều phối của mình; nâng cao chất lượng tổ chức các đoàn ra/đoàn vào và tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như quan tâm xây dựng đội ngũ đầu mối tại các đơn vị...
Biểu dương thái độ và trách nhiệm làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế trong thời gian qua, Thứ trưởng Lê Tiến Châu cũng bày tỏ băn khoăn vì hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức còn khiêm tốn. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, nhưng cũng nhắc nhở với vai trò quản lý nhà nước của mình, Vụ Hợp tác quốc tế cần cảnh giác trước các thế lực xấu, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trong và ngoài Bộ. Thứ trưởng cũng đề nghị có sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống thi hành án, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này trong thời gian tới để đem lại những lợi ích thiết thực cho Bộ, ngành.
Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc lại lưu ý trong bối cảnh phức tạp của quan hệ quốc tế hiện nay, công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của Vụ Hợp tác quốc tế cần tiến hành bài bản hơn, thể hiện trong việc định hướng, điều phối, thanh tra, kiểm tra các hoạt động hợp tác cụ thể. Thứ trưởng nhấn mạnh hợp tác quốc tế là hoạt động không có mục đích tự thân nên rất cần có những công cụ để đánh giá được chính xác những đóng góp của hoạt động này vào thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.
Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Vụ Hợp tác quốc tế đạt được trong 7 tháng đầu năm 2016 cũng như giai đoạn vừa qua, cụ thể là việc hoàn thiện thể chế; có sự chuyển hướng và tập trung cao hơn trong việc quản lý hoạt động hợp tác trong các đơn vị thuộc Bộ; các hoạt động được chuyên nghiệp hóa và đẩy cao hơn; xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Trong thời gian tới, Bộ trưởng mong muốn hoạt động hợp tác quốc tế phải bám sát hơn nữa hoạt động trọng tâm của Bộ từ xây dựng sang hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, tập trung các công cụ kiểm tra, quản lý của Bộ như kiểm tra văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính... Tham mưu kỹ các dự án hợp tác theo hướng đẩy mạnh hợp tác đa phương, lựa chọn kỹ hoạt động hợp tác song phương. Thiết kế đoàn ra/đoàn vào cần ưu tiên cấp Vụ và những đoàn đi thực chất. Tiếp tục tham mưu đầy đủ, thiết thực, chính xác, đảm bảo đúng quy định nhưng có những linh hoạt nhất định để các trường Trung cấp Luật tuyển sinh được sinh viên Lào. Xây dựng định hướng hoạt động hợp tác quốc tế cho giai đoạn tới... Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần coi hợp tác quốc tế là hoạt động chung của Bộ, ngành, từ đó chủ động và có trách nhiệm hơn trong công tác này, đặc biệt là phối hợp tốt với Vụ Hợp tác quốc tế để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.