Đảm bảo hiệu quả công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Đảm bảo hiệu quả công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Chiều 20/7, Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã ký kết Dự án “Hỗ trợ thực thi các tiêu chuẩn trọng tài quốc tế để tăng cường phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

Trong khuôn khổ Dự án này, hai Bên sẽ hợp tác để tăng cường năng lực cho Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan thông qua việc xây dựng tài liệu hướng dẫn về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài tại Việt Nam. Một kế hoạch hành động dài hạn cũng sẽ được xây dựng để hỗ trợ cho Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quốc gia trong việc thực hiện Công ước New York năm 1958 tại Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo đề xuất cơ chế phối hợp, giám sát giữa các cơ quan hữu quan cũng sẽ được soạn thảo nhằm đảm bảo hiệu quả công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết Việt Nam rất quan tâm tới việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua việc hoàn thiện cơ chế trọng tài. Thứ trưởng hy vọng Dự án này sẽ có tác động tích cực tới việc nâng cao hiệu quả thực thi các phán quyết trọng tài tại Việt Nam trong thời gian tới.
Ngài Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Giles Lever khẳng định Vương quốc Anh  có rất nhiều kinh nghiệm và chuyên gia trong lĩnh vực trọng tài với hệ thống pháp luật được xây dựng dựa trên nguyên tắc pháp quyền. Ngài Đại sứ tin tưởng rằng với sự phối hợp của cả hai bên, Dự án sẽ thành công và kết quả của Dự án sẽ có tác động lâu dài tới việc xây dựng chính sách và quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả công tác công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.