Việt Nam – Pháp: Hợp tác trong lĩnh vực thừa phát lại

Việt Nam – Pháp: Hợp tác trong lĩnh vực thừa phát lại

Chiều 28/6, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp đoàn công tác Hội đồng Thừa phát lại (TPL) Quốc gia Pháp để trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc gửi lời cảm ơn Hội đồng TPL Quốc gia Pháp đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển nghề TPL ngay từ những bước đi đầu tiên đến nay. Thứ trưởng cho rằng đây là lĩnh vực còn nhiều khó khăn, có nhiều vấn đề cần giải quyết như nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của TPL trong cuộc sống, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của TPL, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho chế định này… Vì vậy, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp Pháp để TPL sớm trở thành một nghề tư pháp phát triển, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Đồng tình với những ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng TPL Quốc gia Pháp Patrick Safar đánh giá Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để nghề TPL phát triển. Ông cũng cho biết Hội đồng TPL Quốc gia Pháp sẵn sàng chia sẽ thông tin, kinh nghiệm cũng như hỗ trợ Việt Nam để phát triển nghề TPL thông qua các hoạt động cụ thể như đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi chuyên gia…
P.V