Quan tâm tới thiết chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Quan tâm tới thiết chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Sáng 14/6, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã làm việc với ông Brooks Daly – Phó Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực (PCA) để trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng thư ký Brooks Daly cho biết: mục đích chuyến công tác Việt Nam lần này của ông là để thực hiện một số nội dung của Hiệp định Nước chủ nhà đã được ký kết giữa PCA và Việt Nam. Khẳng định PCA mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, Phó Tổng thư ký đã trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc một số nội dung hợp tác đào tạo về giải quyết tranh chấp như: Việt Nam cử cán bộ sang học hỏi, làm việc ở PCA tại Lahay, PCA cử chuyên gia sang tập huấn cho Việt Nam...
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ: trong bối cảnh đẩy mạnh tiến trình chủ động hội nhập quốc tế, đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam dành sự quan tâm sâu sắc cho các thiết chế giải quyết tranh chấp, trong đó có giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ khuyến khích, thúc đẩy hoạt động trọng tài, Bộ Tư pháp mong muốn hợp tác cùng PAC để học hỏi, trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế.
Thứ trưởng cũng đề nghị PCA dành sự quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ Bộ Tư pháp sang Lahay tham quan, học hỏi để nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về PCA, đặc biệt là về các quy tắc và hoạt động của PCA.