Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Sáng 14/6, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp ông Thomas Loidl, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam.

Vui mừng tiếp đón Đại sứ Thomas Loidl tới thăm Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, Bộ Tư pháp hai nước đã ký kết biên bản hợp tác trong 2 năm 2016-2017. Đây là tiền đề quan trọng để hai bên tiếp tục triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Đại sứ Thomas Loidl cho biết Chính phủ Áo dành mối quan tâm sâu sắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp và Chính phủ điện tử. Trên cương vị của mình, Đại sứ hứa sẽ tích cực thúc đẩy để đem lại thành công cho quan hệ hợp tác này.
P.V