Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp đại diện Liên minh Công chứng quốc tế

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp đại diện Liên minh Công chứng quốc tế

Sáng 24/6, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp ông Michel Merlotti, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác công chứng quốc tế, Liên minh Công chứng quốc tế để trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, cùng với việc ban hành Luật Công chứng năm 2014 và sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của Liên minh Công chứng quốc tế, số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng tại Việt Nam đã tăng lên đáng kể, vai trò của người hành nghề công chứng cũng ngày càng được nâng cao. Các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này đã hài hòa hơn với hệ thống pháp luật quốc tế. Việc thành lập Hiệp hội Công chứng quốc gia cũng đang được xúc tiến khẩn trương, cụ thể là sự ra đời của hàng loạt Hội Công chứng ở các địa phương trên cả nước.
Ông Michel Merlotti đánh giá cao việc phát triển nghề công chứng ở Việt Nam thời gian qua và cho biết Liên minh Công chứng quốc tế rất mong chờ sự ra đời của Hiệp hội Công chứng quốc gia của Việt Nam. Đây cũng là một trong những điều kiện để xác định tư cách thành viên đầy đủ của Việt Nam trong Liên minh. Nhân dịp này, ông cũng trao đổi với Thứ trưởng một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến hành nghề công chứng ở Việt Nam hiện nay.