Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam - Ai-len

Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam - Ai-len

Chiều 6/7, Bộ trưởng Lê Thành Long đã tiếp xã giao bà Cáit Moran, Đại sứ Ai-len tại Việt Nam để trao đổi về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Vui mừng tiếp đón bà Đại sứ tới thăm Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã thông tin những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Bộ Tư pháp cũng như những khó khăn, thách thức của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. Bộ trưởng cũng cho biết, năm 2012, Việt Nam và Ai-len đã ký Thỏa thuận hợp tác về pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
Cảm ơn  Bộ trưởng Lê Thành Long đã dành thời gian tiếp đón, Đại sứ Cáit Moran cho biết Ai-len rất quan tâm tới quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam. Với những chia sẻ của Bộ trưởng về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, Đại sứ tin tưởng rằng hai bên sẽ có nhiều cơ hội để tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.