Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân hàng năm từ tháng 12/2007.

25/11/2007
Nhằm góp phần tăng cường công tác ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, vừa qua, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 2442/2007/TT-TTCP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP (ngày 9/3/2007) về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ được tiến hành định kỳ hàng năm, bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2007.