Tăng 28,6% lương tối thiểu và trợ cấp, lương hưu

12/09/2006
Chính phủ đã có hai Nghị định mới về việc tăng 28,6% đối với lương tối thiểu và trợ cấp cho người đã nghỉ việc. Cả hai sẽ được áp dụng từ ngày 1/10/2006

Điều chỉnh trợ cấp cho người đã nghỉ việc

Ngày 7/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, theo đó lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ đã nghỉ việc sẽ được điều chỉnh kể từ ngày 1/10/2006.

Các đối tượng được điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định; công nhân viên chức và người lao động hưởng lương hưu hàng tháng vừa có thời gian hưởng lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian hưởng lương không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định.

Các đối tượng khác gồm: công nhân viên chức đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, kể cả người hưởng trợ cấp hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Điều chỉnh lương tối thiểu

Cùng trong ngày 7/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 94/2006/NĐ-CP điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Theo đó, từ ngày 1/10/2006, nâng mức lương tối thiểu chung từ 350.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ lên 450.000 đồng/tháng (tăng 28,6%).

Mức tăng 28,6% của lương tối thiểu chung như trên được dùng làm cơ sở để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và tính trợ cấp thôi việc, các chế độ được hưởng, các khoản trích tính theo lương tối thiểu chung như sau:

- Tăng 28,6% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

- Tăng 28,6% trên mức trợ cấp của tháng 9/2006 với người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tính theo mức lương tối thiểu chung.

- Tính trợ cấp thôi việc cho số tháng làm việc kể từ ngày 1/10/2006 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 4/5/2006 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2006.

- Các chế độ được hưởng và các khoản trích tính theo lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

(Theo TTXVN)