Thủ tục để được cấp giấy chứng nhận nguồn gốc Việt Nam

22/08/2006
Về thủ tục xin cấp giấy xác nhận có nguồn gốc Việt Nam (còn gọi là giấy chứng nhận huyết thống), ông Nguyễn Việt Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, cho biết:

- Từ ngày 1-1-2006, việc xét cấp "Giấy chứng nhận có nguồn gốc Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài" được UBND TP Hồ Chí Minh giao cho ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh (tại 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3) để tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước đầu tư. Ngoài ra, kiều bào cũng có thể liên hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài (đại sứ quán hoặc lãnh sự quán) để xin cấp.

Về nguyên tắc, kiều bào phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp giấy xác nhận có nguồn gốc Việt Nam, hộ chiếu (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu), giấy tờ chứng minh kiều bào có nguồn gốc Việt Nam (khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu...). Trường hợp không thể tìm được giấy tờ chứng minh thì phải có ít nhất hai công dân Việt Nam (không nhất thiết là bà con, dòng họ) đồng ý cam kết xác nhận trước pháp luật kiều bào đó là người có nguồn gốc Việt Nam. Trường hợp kiều bào không có điều kiện đến trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ cho người khác đi thay.

* Thưa ông, thời gian xét cấp và lệ phí như thế nào?

- Giấy này chủ yếu được kiều bào ở nước ngoài sử dụng để làm thủ tục thành lập công ty, đầu tư về Việt Nam. Từ khi Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-7-2006 thì việc kiều bào về nước thành lập công ty, đầu tư làm ăn không cần thiết phải có giấy chứng nhận huyết thống khi làm thủ tục nữa. Tuy nhiên, đến nay nhiều kiều bào cho biết khi liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh làm thủ tục mở công ty thì vẫn cần phải nộp loại giấy này nên chúng tôi vẫn xét cấp như bình thường để tạo thuận lợi cho kiều bào, chứ không hề ngưng cấp hay có bất cứ khó khăn, trở ngại nào.

Trước khi chuyển giao về cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thì quy trình xét cấp phải mất cả tháng. Hiện nay, chúng tôi xét cấp giấy này trong vòng 7 đến 10 ngày, trung bình khoảng 5 ngày.

Trong trường hợp kiều bào có lý do chính đáng, khẩn cấp thì chúng tôi có thể thẩm tra, xác minh và xét cấp trong vòng một ngày. Việc xém xét cấp giấy chứng nhận được miễn phí hoàn toàn.

(Theo Thanh niên)