Đăng ký khai sinh chậm, gian dối khi đăng ký kết hôn đều bị phạt tiền

09/08/2006
Ngày 2-8-2006, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 76/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Nghị định gồm 6 chương quy định chi tiết các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, trong đó có phần quy định về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hộ tịch.

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh 

 Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người có trách nhiệm phải đăng ký khai sinh cho trẻ em không thực hiện việc đăng ký trong thời hạn do pháp luật quy định. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký khai sinh. 

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi tự ý sửa chữa hoặc tẩy xoá làm sai lệch nội dung giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
a) Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn;
b) Sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký kết hôn;
c) Các hành vi gian dối khác khi đăng ký kết hôn.

Ngoài ra Nghị định còn quy định các hành vi vi phạm các quy định về quản lý quốc tịch, quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp, ...

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt của người có thẩm quyền. Công dân có quyền tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền những hành vi trái pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

(TD)