Cơ quan điều tra còn tư tưởng đối phó với luật sư

17/08/2006
Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên. Ở VN, khi cơ quan tố tụng không thực hiện đúng quy định khiến luật sư gặp khó, họ chỉ có quyền kiến nghị cơ quan có thẩm quyền can thiệp giải quyết. Ở các nước, trong trường hợp này, luật sư có quyền kiện ra tòa.