Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 27/02/2008

Ngày 20/2, Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi. Bản dự thảo này sẽ được trình Quốc hội thông qua vào tháng 5-2008. Theo Bộ Tài chính, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để bổ sung vốn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, từ đó số nộp ngân sách sẽ tăng cao.

Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại 27/02/2008

Theo Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/2/2008 của Bộ Tài chính thì thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại được thực hiện như sau:

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 26/02/2008

Theo Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Thủ tục buộc truy nộp tiền vào Quỹ Bảo hiểm xã hội 25/02/2008

Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh thì thủ tục buộc truy nộp tiền vào Quỹ BHXH được thực hiện như sau:

Không kinh doanh buôn bán trước mặt tiền các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở 23/02/2008

Theo Thông tư số 04/2008/TT-BXD Bộ Xây dựng vừa ban hành, Nhà nước không cho phép kinh doanh buôn bán trước mặt tiền các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở; Chỉ một số công trình, tuyến phố đặc thù mới được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa do UBND tỉnh quyết định và phải bảo đảm chiều rộng hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5 m.

Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 22/02/2008

Việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (gọi tắt là Tổ quản lý, thanh lý tài sản) được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự do ngân sách nhà nước bảo đảm, từ nguồn thu phí thi hành án được để lại theo quy định của cấp có thẩm quyền và từ các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng 21/02/2008

Ngày 04/01/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật công chứng. Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 02/2008/NĐ-CP nêu trên và để có cơ sở pháp lý cho Bộ Công an hướng dẫn công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khắc dấu cho Văn phòng công chứng, Phòng công chứng cũng như tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, ngày 20/02/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng.

Trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển 21/02/2008

Ngày 20/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương Nhà nước Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai, phân công thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 (Kết luận số 20-KL/TW). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng…