Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng: Đề thi sẽ không quá khó, quá phức tạp, ngoài chương trình 18/02/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Quy chế hướng dẫn chi tiết việc tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy, khẳng định đề thi sẽ không được ra ngoài chương trình, vượt chương trình trung học, sẽ không quá khó, quá phức tạp, không ra đề vào những phần đã được giảm tải, cắt bỏ, hoặc đã chuyển sang phần đọc thêm.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng được hưởng phụ cấp trách nhiệm 16/02/2008

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Theo đó, đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm gồm thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hoạt động chuyên trách của Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Phê duyệt Đề án sắp xếp các bản tin, đặc san thuộc Bộ Tư pháp 15/02/2008

Ngày 13/02/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-BTP phê duyệt Đề án sắp xếp các bản tin, đặc san thuộc Bộ Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với 4 Vùng trong cả nước 13/02/2008

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 đối với những tỉnh, thành phố thuộc 4 Vùng: Trung du, miền núi Bắc Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Tây Nguyên; Đồng bằng sông Cửu Long vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành nhằm mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của các Vùng từ 10 - 13%.

Chính thức sửa đổi Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN: Dư nợ cho vay KDCK không vượt quá 20% vốn điều lệ 05/02/2008

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã ký Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN về việc các tổ chức tín dụng cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán (KDCK). Theo đó, tổng dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, thay vì hạn mức 3% tổng dư nợ như quy định trước đó tại Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp ban hành Quy chế quản lý tài chính của CLB 01/02/2008

Thực hiện kế hoạch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (CLB), Văn phòng Câu lạc bộ đã tiến hành triển khai các hoạt động nghiên cứu, tham khảo Quy chế tài chính của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Hiệp hội các doanh nghiệp để chuẩn bị dự thảo Quy chế tài chính CLB sửa đổi, bổ sung.

Chính phủ quy định giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại 30/01/2008

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Vay trên 30 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm mới phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo đảm tiền vay 28/01/2008

Ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 15/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.