Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 18/06/2007

Ngày 14 tháng 6 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 922/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Tạp chí chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự 18/06/2007

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

Văn phòng công chứng tư nhân sắp được phép thành lập: Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng 14/06/2007

Kể từ ngày 1/7 tới, các công chứng viên có đầy đủ các điều kiện quy định trong Luật Công chứng sẽ được phép mở các Văn phòng Công chứng hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Đây là một vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các công chứng viên, mà còn là mối quan tâm đặc biệt của người dân, doanh nghiệp vì một khi Văn phòng Công chứng tư nhân được thành lập sẽ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của họ. Xung quanh vấn đề này, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp - Trần Thất

Các nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý 06/06/2007

Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2007. Luật này có tám chương với 52 điều quy định về người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý Nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp 05/06/2007

Ngày 30 tháng 5 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 764/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp. Thanh tra Bộ Tư pháp là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo thẩm quyền. Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Thanh tra về công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.

Trình tự, thủ tục xét hưởng chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 04/06/2007

Theo Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2007 của Liên Bộ Quốc phòng, Lao Động - Thương Binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ thì trình tự, thủ tục xét hưởng chế độ hưu trí đối với các đối tượng này được thực hiện như sau:

Nghị định mới về cấp "sổ đỏ", thu hồi đất 30/05/2007

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực cho biết chung quanh Nghị định số 84 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự 29/05/2007

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 25/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự.