Quy chế Văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp 18/01/2008

Ngày 18/01/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 86/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở cơ quan Bộ Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bảo vệ, tạp vụ vệ sinh đang làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp; các cá nhân đến liên hệ công tác. Các đoàn khách Quốc tế đến làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp áp dụng theo các quy định trong Quy chế công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp

Lệ phí đăng lý cư trú 18/01/2008

Ngày 15/01/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú được áp dụng như sau:

Tổ chức luật sư toàn quốc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, các Đoàn luật sư trong phạm vi cả nước 18/01/2008

Ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt Đề án \"Thành lập Tổ chức luật sư toàn quốc\", đồng thời quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất bao gồm 9 thành viên; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Trưởng ban.

Các trường hợp từ chối dẫn độ cho nước ngoài 17/01/2008

Dẫn độ là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật tương trợ tư pháp, là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

Xây dựng, sử dụng nhà ở công vụ phù hợp với tiêu chuẩn, tiết kiệm và có hiệu quả 14/01/2008

Theo Quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg (ngày 11/1/2008), nhà ở công vụ phải được thiết kế phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thuận lợi về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người sử dụng; phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và điều kiện quỹ đất ở của từng địa phương.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 11/01/2008

Ngày 07/01/2008, Chí phủ ban hành Nghị định số 03/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây công trình.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Thực hiện các giải pháp tổng thể "hạ nhiệt" thị trường bất động sản 09/01/2008

Thời gian gần đây, tình trạng đầu cơ bất động sản (BĐS), đẩy giá giao dịch BĐS lên quá cao so với giá trị thực gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động đầu tư, giảm nguồn thu cho ngân sách, gây tác động xấu tới tâm lý và đời sống xã hội. Để khắc phục những bất cập nêu trên, góp phần phát triển thị trường BĐS hoạt động lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường BĐS.

Ban hành Thông tư liên tịch về kinh phí kiểm tra văn bản 08/01/2008

Liên Bộ Tài chính – Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), thay thế cho Thông tư liên tịch số 109 ngày 17/11/2004.