Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong cơ quan Bộ Tư pháp 16/08/2007

Ngày 15 tháng 8 năm 2007,Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 40 /CĐ-QĐ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong cơ quan Bộ Tư pháp.

Từ 15/8, người dân có thể làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu qua bưu điện 16/08/2007

Bắt đầu từ 15/8, người dân có thể đến bưu điện nơi gần nhất để làm các thủ tục gửi hồ sơ và nhận trả kết quả cấp, đổi hộ chiếu, thay vì phải đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh của Công an tỉnh, thành phố Trung ương và địa phương như trước đây.

Hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm 14/08/2007

Ngày 07/8/2007 liên Bộ Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm. Theo đó, phí giới thiệu việc làm áp dụng đối với việc tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động. Đối tượng nộp phí là người lao động hoặc người sử dụng lao động có nhu cầu tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm.

Đưa CNTT vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân 13/08/2007

Nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, chiều 24/7, Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) và Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động đưa CNTT vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 20007-2013.

Ban hành quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính 09/08/2007

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó nghiêm cấm việc hút thuốc lá và sử dụng đồ uống có cồn tại nơi làm việc

Thông tư hướng dẫn về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức 08/08/2007

Ngày 02 tháng 08 năm 2007, Bộ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng 07/08/2007

Ngày 31/7/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng (ban hành kèm theo Quyết định số 1195 /QĐ-BTP ngày 31 tháng7 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 383/1999/QĐ-BTP ngày 06 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế chọn, cử và quản lý công chức cơ quan Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng.

Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 06/08/2007

Ngày 21/3/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11 đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 48 - NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020". Với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết đến mọi cơ quan, tổ chức, tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài về nội dung và kế hoạch, lộ trình triển khai Chiến lược xây dựng pháp luật, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.