Các trường hợp từ chối dẫn độ cho nước ngoài 17/01/2008

Dẫn độ là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật tương trợ tư pháp, là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

Xây dựng, sử dụng nhà ở công vụ phù hợp với tiêu chuẩn, tiết kiệm và có hiệu quả 14/01/2008

Theo Quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg (ngày 11/1/2008), nhà ở công vụ phải được thiết kế phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thuận lợi về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người sử dụng; phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và điều kiện quỹ đất ở của từng địa phương.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 11/01/2008

Ngày 07/01/2008, Chí phủ ban hành Nghị định số 03/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây công trình.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Thực hiện các giải pháp tổng thể "hạ nhiệt" thị trường bất động sản 09/01/2008

Thời gian gần đây, tình trạng đầu cơ bất động sản (BĐS), đẩy giá giao dịch BĐS lên quá cao so với giá trị thực gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động đầu tư, giảm nguồn thu cho ngân sách, gây tác động xấu tới tâm lý và đời sống xã hội. Để khắc phục những bất cập nêu trên, góp phần phát triển thị trường BĐS hoạt động lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường BĐS.

Ban hành Thông tư liên tịch về kinh phí kiểm tra văn bản 08/01/2008

Liên Bộ Tài chính – Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), thay thế cho Thông tư liên tịch số 109 ngày 17/11/2004.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 08/01/2008

Ngày 04 tháng 01 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật công chứng. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật công chứng như chế độ tài chính, con dấu của Phòng công chứng, con dấu của Văn phòng công chứng; quản lý việc tổ chức, đào tạo nghề công chứng; việc quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương; địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất của Văn phòng công chứng; phí công chứng.

Bộ Tư pháp phối hợp với liên ngành ký Thông tư liên tịch về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 07/01/2008

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2006, ngày 28/12/2007, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng.

Việc thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nguyên tắc đơn giản, thuận tiện, kịp thời và đầy đủ 04/01/2008

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng, quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN); các chế độ BHXHTN; Quỹ BHXHTN; thủ tục thực hiện BHXHTN; khiếu nại, tố cáo về BHXHTN và quản lý nhà nước về BHXHTN.