Đình chỉ các ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái luật

04/01/2006
TT - Ngày 29-12-2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký quyết định 1387 đình chỉ hiệu lực thi hành các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành, kể từ ngày 1-1-2006.
Kèm theo quyết định là danh mục các ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật của các địa phương đã ban hành. Cũng theo quyết định này, các văn bản được nêu và chưa được nêu trong danh mục, đã được UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản khác để bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thay thế trước ngày quyết định 1387 có hiệu lực thì theo qui định tại các văn bản bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thay thế.
UBND 32 tỉnh, thành phố (trong đó có thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang được chia tách từ tỉnh Cần Thơ cũ) có trách nhiệm hủy bỏ, bãi bỏ ngay các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật đã ban hành.  
                                                                   TTXVN