Công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình còn thiếu hướng dẫn

28/11/2005
Thời gian gần đây, các phòng công chứng ở Hà Nội phải đối đầu với một vấn đề nổi cộm, gây nhiều vướng mắc khó giải quyết là công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình. Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng công chứng số 3 cho biết về vấn đề này.