Vùng Cảnh sát Biển 1 - Cục Cảnh sát Biển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao

08/08/2005
6 tháng đầu năm 2005, Vùng Cảnh sát Biển 1 - Cục Cảnh sát Biển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, nhất là nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện SSCĐ không ngừng được nâng cao. Kiểm tra huấn luyện hàng năm đơn vị đều đạt 100% yêu cầu, có từ 80 đến 85% khá giỏi. 6 tháng đầu năm 2005, đơn vị đã tổ chức được trên 30 lượt chiếc tàu hoạt động trên biển, trong đó có 20 lần chiếc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; đi được 8.000 hải lý an toàn. Tiến hành kiểm tra 450 tàu thuyền, trong đó kiểm tra xử lý 129 tàu, tổng số tiền xử phạt lên đến 2 tỷ 500 triệu đồng.