Thi hành án vùng giáp biên – Bí quyết là vận động thuyết phục

08/08/2005
Dùng tình cảm để thuyết phục đối tượng tự nguyện THA, công việc đó đòi hỏi kiên trì và có sự tính toán. Tất nhiên, đến một giới hạn nào đó, đối tượng không tự nguyện thi hành thì phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, và nếu buộc phải cưỡng chế thì trong quá trình làm, Đội THA Hướng Hoá sẽ vẫn dùng tình cảm thuyết phục đến cùng.