Tổ chức tập huấn Luật Đất Đai năm 2003 và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 ỏ tỉnh Lâm Đồng

08/08/2005
Vừa qua, Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn Luật Đất Đai năm 2003 và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Tại hội nghị tập huấn pháp luật lần này, ngoài các cán bộ, công nhân viên chức của các ngành, các cấp, các phòng ban của huyện, xã còn cã các chiến sĩ, lực lượng của Ban quản lý rừng và nhiều người dân trong xã cũng như đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân trong xã tham gia học tập luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.