Hậu Giang: Bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

13/06/2024
Hậu Giang: Bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Từ ngày 11/6/2024 đến ngày 13/6/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính (XPVPHC) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp, cùng trên 200 đại biểu là đại diện các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; công chức pháp chế và Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; lãnh đạo Thanh tra, lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp triển khai một số chuyên đề như: Kỹ năng xác định thẩm quyền, lập biên bản, ban hành và thi hành các quyết định XPVPHC; thủ tục, trình tự XPVPHC; nghiệp vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XPVPHC; kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc XPVPHC; cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC; xem xét, đánh giá tính kịp thời đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết và tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật... Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp triển khai tại Hội nghị.
 
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền XPVPHC và thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã nắm vững các kiến thức về công XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
Hồng Đào