Thanh Hoá: Bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

13/06/2024
Thanh Hoá: Bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 12/6/2024, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và báo cáo viên pháp luật của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Công tác PBGDPL đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội, bảo đảm trật tự xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời là cầu nối để đưa pháp luật đến với cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024.
Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, tăng thêm 2 chương so với Luật Đất đai năm 2013 (bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương), trong đó sửa đổi, bổ sung 180 điều, bổ sung mới 78 điều, bỏ 30 điều. Các chương được sắp xếp, bố cục theo trình tự các bước thực hiện trong thực tế để bảo đảm tính logic, khoa học, thuận tiện trong tra cứu.
 
PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt các nội dung quan trọng của Luật Đất đai năm 2024

Những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024 tập trung vào các nội dung như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; bãi bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất hằng năm; phương pháp định giá đất; không còn cấp đất cho hộ gia đình; bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quy hoạch sử dụng đất...
Cùng ngày, TS. Nguyễn Thị Hồng Thuý, Trưởng khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/3030/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
TS. Nguyễn Thị Hồng Thuý, Trưởng khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ

Đồng thời, các đại biểu được giới thiệu về Luật Tố cáo, Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo và Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại.
Hội nghị trao đổi, chia sẻ những nội dung còn vướng mắc về áp dụng pháp luật, những tình huống thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng như: vấn đề đối tượng kê khai tài sản thu nhập, đối tượng kê khai bổ sung, hay vấn đề về điểm dừng trong giải quyết khiếu nại, người khiếu nại chết, trưng cầu giám định… 
Thông qua Hội nghị, nhằm củng cố, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật mới; xây dựng và hình thành thói quen để vận dụng các kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cơ bản, cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện tốt nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.
Phạm Sơn