Lâm Đồng: UBND huyện Đức Trọng phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị PBGDPL về XLVPHC

27/09/2023
Lâm Đồng: UBND huyện Đức Trọng phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị PBGDPL về XLVPHC
Thực hiện Kế hoạch số 464/KH-HĐPH ngày 17/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đức Trọng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023, ngày 26/9/2023 Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các báo cáo viên pháp luật huyện, lãnh đạo và công chức các phòng ban và UBND cấp xã, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng, Công an huyện.
Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã tập trung phổ biến các chuyên đề: những nguyên tắc cơ bản và nội dung trọng tâm của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; các nội dung liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp và đất đai.
Một trong những nội dung trọng tâm mà Hội nghị quan tâm là thảo luận, giải đáp và ghi nhận các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như thẩm quyền, thời hạn lập và chuyển biên bản vi phạm hành chính; việc áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và một số vướng mắc trong các lĩnh vực y tế, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, giao thông…. Các Báo cáo viên pháp luật cũng trao đổi và hướng dẫn xử lý một số lỗi sai sót trường gặp trong công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính như cách viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật, việc đánh bút lục và lưu hồ sơ xử phạt, việc áp dụng các biểu mẫu. 
Với mục đích tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thi hành pháp luật giữa Sở Tư pháp, các sở ngành chuyên môn và chính quyền địa phương là rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ và Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật hàng năm của UBND tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng cũng là dịp để trao đổi thông tin về tình hình thi hành pháp luật, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ các tình huống phát sinh trong thực tế để áp dụng tốt hơn kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn công tác./. 
 
Thanh tra Sở Tư pháp