Đắk Nông: Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi năm 2020)

26/09/2023
Đắk Nông: Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi năm 2020)
Sáng ngày 26/9/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chủ trì Lễ phát động là đồng chí Lê Văn Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. Ngoài ra, tham gia Lễ Phát động còn có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và thành phố Gia Nghĩa; lãnh đạo Phòng chuyên môn, cán bộ pháp chế của các cơ quan, đơn vị và đại diện các thí sinh dự thi.
Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Văn Chiến cho biết, trong những năm qua, có thể thấy chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ngày càng được nâng cao, đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Cụ thể, năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đắk Nông tăng 10 bậc so với năm 2020 (trong đó lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 8,81/10 điểm), đến năm 2022 tiếp tục tăng 4 bậc so với năm 2021, đứng thứ 37/63 tỉnh, xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên (trong đó lĩnh vực cải cách thể chế đạt 8,72/10 điểm).
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cán bộ, công chức, viên chức được giao soạn thảo vẫn chưa nắm rõ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gửi hồ sơ thẩm định vẫn chưa đầy đủ, việc gửi lấy ý kiến chưa đúng với đối tượng chịu sự tác động của văn bản, chưa bảo đảm về thời gian; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của các Sở, ban, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự được chú trọng; …
Qua Cuộc thi này, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trau dồi và nâng cao kiến thức trong hoạt động tham mưu xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; từ đó, góp phần nâng cao cải cách thể chế nói riêng, cải cách hành chính của tỉnh nói chung” – Đồng chí Lê Văn Chiến nhấn mạnh.
 
Đồng chí Lê Văn Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát động Cuộc thi

Để Cuộc thi đạt kết quả cao nhất, đồng chí yêu cầu Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020), các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan để tham gia Cuộc thi.
Tại Lễ phát động, đồng chí Trần Thanh Tài – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Ban Tổ chức đã thông tin cơ bản về Thể lệ Cuộc thi. Theo đó, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành; các đơn vị gồm Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa (trong đó, mỗi xã ít nhất có 01 đồng chí tham gia dự thi). Nội dung thi là trả lời các câu hỏi tìm hiểu các quy định pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản có liên quan. Thời gian thi gồm: Đợt 1 được tổ chức thi thử từ ngày 26/9/2023 đến ngày 01/10/2023, Đợt 2 là đợt thi chính thức, từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023. Kết quả thi Đợt 2 là kết quả chính thức, là căn cứ để xét giải thưởng của cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi gồm 07 giải cá nhân; 04 giải tập thể. Dự kiến kết quả Cuộc thi sẽ được công bố vào trao giải vào ngày 09/11/2023 – Ngày Pháp luật Việt Nam./.
Phương Trâm