Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị đối thoại về cơ chế giải quyết tranh chấp lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp

22/09/2023
Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị đối thoại về cơ chế giải quyết tranh chấp lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp
Nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ngày 12/9/2023, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại về cơ chế giải quyết tranh chấp lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở chủ trì.
Tham dự hội nghị có khoảng 100 đại biểu gồm: đại diện của Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; cán bộ pháp chế và cán bộ phòng làm công tác liên quan đến doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đoàn luật sư tỉnh, Hội luật gia tỉnh, Liên Minh hợp tác xã, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Phòng Tư pháp cấp huyện, Hiệp hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã trình bày tham luận về các cơ chế giải quyết tranh chấp lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như: Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư theo pháp luật Việt Nam hiện hành; Một số giải pháp khuyến nghị doanh nghiệp hạn chế xảy ra tranh chấp đầu tư; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng và những vấn đề cần lưu ý…
Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc liên quan giải quyết tranh chấp lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế.
Thông qua Hội nghị đối thoại góp phần nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại ngành, cơ quan, đơn vị, từ đó giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định pháp luật cũng như điều ước quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp; khi cần có thể tham vấn các chuyên gia, luật sư, người am hiểu pháp luật để hạn chế rủi ro pháp lý./.
 
Kim Oanh - Sở Tư pháp Hà Tĩnh