Bình Định: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

25/09/2023
Bình Định: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
Sáng ngày 25/9/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Định phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (Lớp thứ 2) cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Dự lễ khai giảng, về phía Học viện Tư pháp, có đồng chí Bạch Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ - Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp; Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh - Giảng viên cao cấp - Đại học Luật Hà Nội, Nguyên Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Trịnh Xuân Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 95 công chức hộ tịch cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia lớp bồi dưỡng.
Đây là Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch dành cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định được tổ chức từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023 (Lớp bồi dưỡng thứ 2).
 

Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh - Giảng viên cao cấp - Đại học Luật Hà Nội, Nguyên Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp
 
Tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ được bồi dưỡng 10 chuyên đề nghiệp vụ hộ tịch theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch mới được ban hành, gồm: Tổng quan về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử về hộ tịch; đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký giám hộ, đăng ký nhận cha mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch; đăng ký khai tử; đăng ký nuôi con nuôi trong nước; kỹ năng giao tiếp và công tác tiếp dân trong đăng ký, quản lý hộ tịch.
Trần Minh Hồng - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định