Bình Thuận: Tổng kết Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ II.

08/08/2005
Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam, Sở Văn hóa Thông tin và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ bế mạc Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bình Thuận lần thứ II.