Sở Tư pháp Nam Định tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật

16/08/2005
Vừa qua, Sở Tư pháp Nam Định phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật cho cán bộ chuyên trách của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân của 10 huyện, thành phố Nam Định và Ban Chủ nhiệm “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”; “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”.