Hòa Bình: Thực hiện thí điểm cơ chế "một cửa" tại 23 xã, phường, thị trấn.

16/08/2005
Sau thành công bước đầu của trung tâm giao dịch hành chính một cửa ở UBND các huyện, thị xã và phòng giao dịch một cửa ở một số sở, ngành; UBND tỉnh Hòa Bình vừa quyết định thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa” tại UBND 23 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.