Thành lập Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng.

16/08/2005
UBND thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định số 1292/QĐ-UB thành lập Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. Phòng công chứng số 5 là đơn vị hoạt động dịch vụ công chứng, chứng thực, tự trang trải về kinh phí, có tư cách pháp nhân, trụ sở của Phòng Công chứng số 5 được đặt tại số 7 Lạch Tray (trụ sở của Sở Tư pháp).