Cần Thơ: Tất cả các cơ quan, đơn vị phải bố trí nơi tiếp dân tại công sở

09/09/2005
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 14 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, theo đó quy định: Tất cả các cơ quan, đơn vị phải bố trí nơi tiếp dân tại công sở và bố trí nơi tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ của công dân theo cơ chế “một cửa”; niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định, cán bộ tiếp dân phải đeo thẻ công chức theo đúng quy định;