Bộ Văn hóa - Thông tin: Tổ chức Hội thảo "Truyền thông phòng chống ma túy"

25/10/2005
Tại tỉnh Hòa Bình, Bộ VHTT vừa phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo “Truyền thông phòng chống ma túy” với 11 tỉnh miền núi trung du Bắc bộ. Để nâng cao hiệu quả công tác này, các đơn vị tham gia Hội thảo như Hà Tây, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình và Hòa Bình đã đưa ra những kinh nghiệm, những mô hình hay trong hoạt động truyền thông phòng chống ma túy.