Hoạt động của Sở Tư pháp Đắk Nông trong 9 tháng năm 2005

11/10/2005
Trong 9 tháng năm 2005, Sở Tư pháp Đắk Nông đã phát hành 10.000 bản tin tư pháp, triển khai Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ký kết Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật với Hội Nông dân tỉnh, phối hợp với Ban An toàn giao thông và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, quản lý nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân.