Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn rõ hơn thẩm quyền, thủ tục chứng nhận các giao dịch về nhà đất tại phòng công chứng hoặc UBND huyện.

21/10/2005
Sau cuộc họp giao ban định kỳ công tác công chứng, chứng thực tháng trước, Giám đốc sở tư pháp TP.HCM Nguyễn Đức Chính đã có kết luận nhiều vấn đề liên quan đến việc chứng nhận các giao dịch nhà đất.