Tuyên Quang: Truyền thông về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.

15/11/2005
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em tại xã Sơn Nam huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) có trên 130 cán bộ, hội viên phụ nữ và các cháu nữ thanh niên, học sinh Trường Trung học phổ thông Sơn Nam tham gia.