Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Tập đoàn dầu khí quốc gia: Tiến tới một sự hợp tác toàn diện về pháp luật

05/10/2009
Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Tập đoàn dầu khí quốc gia: Tiến tới một sự hợp tác toàn diện về pháp luật
Trong khuôn khổ phối hợp công tác pháp luật giữa Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế..., chiều ngày 2/10, đoàn lãnh đạo Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Mở đầu buổi tiếp, ông Đinh La Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí đã khẳng định tầm quan trọng của hoạt động pháp lý và tổ chức pháp chế trong các lĩnh vực kinh doanh mà Tập đoàn đã và đang tham gia.

Thay mặt Ban lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có quá trình phối hợp hiệu quả với Tập đoàn đầu khí qua các hoạt động như: xây dựng dự án Luật Dầu khí, góp ý, thẩm định các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực dầu khí; góp ý các dự án đầu tư ra nước ngoài về khai thác dầu khí, Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí... Thứ trưởng đánh giá cao sự hoạt động hiệu quả của Ban Luật và Quan hệ quốc tế của Tập đoàn – là một trong những tổ chức pháp chế doanh nghiệp mạnh về số lượng và chất lượng công việc hiện nay. Qua đó, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cũng mong rằng tới đây, Tập đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nhân lực, vật chất để tổ chức pháp chế của Tập đoàn tiến tục lớn mạnh và làm tốt vai trò của mình với tư cách là đơn vị “gác cổng pháp luật” cho Tập đoàn, thông qua các việc như: đảm bảo tất cả các VBQPPL do Tập đoàn ban hành theo thẩm quyền hoặc các văn bản mà Tập đoàn soạn thảo trình các cơ quan cấp trên phải có ý kiến thẩm định của pháp chế, tăng cường hơn nữa vai trò chủ động và thường xuyên của pháp chế trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật...

Về phía mình, lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng đưa ra một số đề xuất hợp tác với Bộ Tư pháp để cùng củng cố và phát triển tổ chức pháp chế nói riêng và công tác pháp luật nói chung. Đó là, Bộ Tư pháp sớm có cơ chế giúp Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc xử lý các tranh chấp phát sinh với các đối tác nước ngoài và cũng như chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc tế khi hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn ngày càng được đẩy mạnh; các hoạt động pháp lý nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ của của cán bộ pháp lý Tập đoàn...

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã đạt được sự thỏa thuận sẽ ký kết một văn bản hợp tác toàn diện trong thời gian sớm nhất./.

Hoa Lan