Nghệ An công bố Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự

18/01/2010
Nghệ An công bố Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự
Ngày 16/01, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An và các Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

Theo các Quyết định được công bố, ông Trần Văn Thu được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Các ông Nguyễn Văn Hải; Đào Quang Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục THADS. Các Quyết định thành lập các Chi cục và bổ nhiệm các Chi cục trưởng THADS các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh cũng đồng thời được công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của THADS tỉnh Nghệ An trong những năm qua. Việc tổ chức cơ quan THADS theo hệ thống từ Tổng Cục THADS đến Cục, Chi cục là giải pháp hoàn thiện tổ chức và nâng cao vị thế ngành THADS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Thứ trưởng yêu cầu, trên cơ sở đó, THADS các cấp của Nghệ An cần phát huy những thành tích đạt được và phát triển lớn mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, cán bộ, công chức THADS tỉnh Nghệ An cần tiếp tục nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt tỷ lệ cao trong thực hiện nhiệm vụ THADS, hạn chế những vụ việc phải cưỡng chế, hạn chế khiếu nại, tố cáo về THADS, giảm lượng án tồn đọng. Hoạt động của ngành THADS phải góp phần bảo đảm trật tự trị an và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh .

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Nghệ An đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và giao nhiệm vụ cho Cục THADS tỉnh. Ông Hằng yêu cầu ngành THADS Nghệ An cần tiếp tục chú trọng kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác THADS. Mặt khác, tiếp  tục  tăng cường phối hợp hơn nữa với các ngành Nội chính, các cơ quan, đoàn thể có liên quan nhằm thực hiện tốt yêu cầu mới đối với công tác THADS trên địa bàn theo Luật THADS đã được Quốc hội thông qua.  

Nguyễn Quế Anh