Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

23/02/2024
Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
Phát triển đảng viên là một công tác quan trọng đối với mỗi cơ sở đảng. Công tác phát triển đảng viên mới không chỉ làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt nữa là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chiều ngày 22/02/2023, tại buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 02/2024, Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã long trọng tổ chức lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 03 đồng chí và Quyết định kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú đang công tác tại Vụ.
Mở đầu buổi sinh hoạt Chi bộ, các Đảng viên đã lắng nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ thông qua chương trình buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 02 năm 2024. Đại diện Chi ủy, đồng chí Chu Thị Thái Hà - Ủy viên Chi ủy Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể đảng viên Văn bản số 639-CV/ĐU ngày 19/02/2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 421-KH/BTGTW ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Theo đó, Bí thư Chi bộ khuyến khích các cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Chi bộ tích cực tham gia cuộc thi để học tập, nắm vững nội dung của các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.
 

 
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác chăm bồi và phát triển đảng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chi ủy Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã nỗ lực làm tốt công tác phát triển đảng viên. Tháng 01/2023, Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho 03 đồng chí thuộc Vụ gồm: Đỗ Thùy Dương, Nguyễn Thị Thuần và Hoàng Thu Trang. Trải qua thời gian một năm dự bị, phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của Chi bộ, các đồng chí luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tư tưởng lập trường vững vàng; có sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xứng đáng chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt chi ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp công nhận đảng viên chính thức đối với 03 đồng chí nói trên.
Cũng tại buổi sinh hoạt, Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện các Quyết định của Đảng ủy Bộ Tư pháp về kết nạp đảng viên, Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Việt Dũng. 
Trong giây phút thiêng liêng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. 
 

 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ chúc mừng 03 đảng viên chính thức và 01 đảng viên mới đã có một hành trình nỗ lực xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính