Văn phòng Bộ: “Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh, là ngọn cờ đầu trong công tác đoàn, phong trào thanh niên”

02/02/2024
Văn phòng Bộ: “Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh, là ngọn cờ đầu trong công tác đoàn, phong trào thanh niên”
Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ngay từ đầu năm, ngày 31/01/2024, Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ năm 2024.
Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Bí thư Đoàn Cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện Ban Phong trào Đoàn Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức Đoàn Bộ Tư pháp, đại diện Chi đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính và Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 


Toàn cảnh Hội nghị.
 
Về phía Đoàn cơ sở có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ; các đồng chí trong Ban chấp hành và các đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ Tư pháp. 
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch Công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2024 và các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự đối với dự thảo Kế hoạch Công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2024 của Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ.


Đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ đã đạt được trong năm 2023 gắn liền với nhiều hoạt động và sự kiện quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Đồng thời, trong năm 2024, đề nghị Đoàn cơ sở cần tập trung đổi mới hình thức và cách thức tổ chức các hoạt động đoàn hiệu quả trong thời gian tới như: tập trung nâng cao kế hoạch triển khai các chương trình công tác Đoàn gắn liền với kế hoạch triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên; nội dung hoạt động đoàn cần đa dạng, phong phú, thiết thực gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị. Bên cạnh đó cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ được Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp giao; nâng cao trách nhiệm tổ chức đoàn cơ sở, rèn luyện ý chí và bản lĩnh thử thách qua các hoạt động. Đồng chí mong muốn các đoàn viên, thanh niên nói chung và Ban chấp hành Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên; chủ động phối hợp với các Chi đoàn, Đoàn cơ sở để tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa… 


Đồng chí Đỗ Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp vô cùng phấn khởi khi được tham dự Hội nghị, biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2023 của Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ. Đồng thời, đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, các đồng chí đoàn viên, thanh niên tiếp tục "Đoàn kết, nỗ lực xây dựng một tập thể Đoàn cơ sở vững mạnh, phấn đấu là ngọn cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp". 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và toàn thể đoàn viên, thanh niên. Trong năm 2024, Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, luôn vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, luôn tiên phong gương mẫu, vững tâm trong sáng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra.
ĐINH HOÀNG YẾN - Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ